กิจกรรม

ค่ายคุณธรรม

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนร่มเกล้าจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมนนทรี โรงเรียนร่มเกล้า

ดูต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 29 มิถุายน 2561 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มเครือข่ายปางสีดา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพภายใน ณ หอประชุมนนทรี โรงเรียนร่มเกล้า

ดูต่อ

ประเมินรร.คุณธรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนร่มเกล้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

ดูต่อ

พิธีไหว้ครู2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนร่มเกล้าได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อครูอาจารย์

ดูต่อ

วันเด็ก 2561

โรงเรียนร่มเกล้าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2561

ดูต่อ