กิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

ขอแสดงความยินกับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทราปราการ สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนร่มเกล้า ดังนี้ 1.สวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 เหรียญทอง 2.เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-3 เหรียญเงิน 3.การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 เหรียญทองแดง 4.วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 เหรียญทองแดง 5.แต่งกาพย์ยานี 11 ม.1-3 เหรียญทองแดง 6.เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.4-6 เหรียญเงิน 7.โครงงานวิทยาศาตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 เหรียญ เงิน

ดูต่อ

ประชุมผู้ปกครอง62

โรงเรียนร่มเกล้าจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมนนทรี

ดูต่อ

วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนร่มเกล้า จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนร่มเกล้า และมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า

ดูต่อ

แห่เทียนพรรษา

โรงเรียนร่มเกล้า เดินขบวนแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ดูต่อ

เฉลิมพระชนพรรษา

โรงเรียนร่มเกล้า จัดพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมนทรี โรงเรียนร่มเกล้า

ดูต่อ